Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Udržitelnost a etika

Vedení CIS FACILITY vyjadřuje svůj vztah a odpovědnost ke kvalitě, životnímu prostředí a udržitelnosti stanovením těchto zásad:

 1. Společnost uspokojuje zákazníky vysokou kvalitou poskytovaných služeb a trvalou ochranou životního prostředí. Kvalita znamená, že zákazník dostává, co očekává, potřebuje, případně požaduje, a to vždy včas, za dohodnutou cenu při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Cílem společnosti je spokojený a důvěřující zákazník.

 2. Systém řízení kvality a environmentálního systému je neustále udržován a inovován pravidelným přezkoumáváním jeho účinnosti, společnost tak včas rozpoznává rizika, předchází jim, realizuje nápravná opatření, vzdělává své pracovníky, provádí interní audity, neustále zvyšuje kvalitu a zvyšuje důvěryhodnost realizovaných služeb.

 3. Společnost pečuje o vzdělávání zainteresovaných osob všech úrovní, o jejich výchovu ke kvalitě a ochraně životního prostředí.
   
 4. Ve všech oblastech realizace procesů je zajišťována bezpečnost zainteresovaným stranám, včetně kontextu.
   
 5. Neustálé zlepšování je podmínkou konkurenceschopnosti a prosperity, předpokladem sociálních jistot zainteresovaných osob a společenské odpovědnosti.
   
 6. Vedení společnosti dokazuje svůj vztah ke kvalitě a ochraně životního prostředí vlastním příkladným chováním a zabezpečuje organizační, personální 
a finanční prostředky pro naplňování těchto zásad.
   
 7. Vedení motivuje a zavazuje každého pracovníka k naplňování těchto zásad, k dodržování legislativních i vnitřních předpisů, norem a postupů ovlivňujících kvalitu a životní prostředí, k jejich přezkoumávání a k podávání návrhů pro zajištění dosahování cílů v oblasti řízení kvality a vlivu na životního prostředí. 
   
 8. Každé pracoviště a každý pracovník je při plnění svých úkolů zodpovědný za kvalitu své práce a za své environmentální chování.
   
 9. Tyto zásady jsou závazné pro všechny zainteresované osoby a všechny osoby pro společnost nebo z pověření společnosti pracující. Pro zákazníky je tak zárukou, že veškeré činnosti jsou směřovány k plnému uspokojování požadavků a potřeb zákazníků při samozřejmém respektu k udržitelnosti a zlepšování životního prostředí. 
   
Login