Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poradenství

Poskytujeme odborné poradenství

Odborné poradenství poskytujeme při optimalizaci procesů v objektech zákazníků,
a to v oblastech provozní a personální hygieny, sanitace, čištění a údržby objektů. 

Poradenství

Tuto službu poskytujeme zákazníkům jako neodmyslitelnou a důležitou součást prvních fází projektů směřujících ke změnám a inovacím v daném prostředí objektů. Při této činnosti je nutné mít schopnost zachytit kontexty v prostředí probíhajících procesů. Znalost těchto aspektů je podložena více než třicetiletou zkušeností s procesy v různých oblastech činností zákazníků.

Díky kvalitním službám na míru šetříme vaše finance

Analýza aktuální situace a plánování

Abychom dokázali nalézt ideální nastavení služeb a stanovit jejich konkrétní podobu, je potřeba se nejdříve navzájem seznámit. Z dlouholetých zkušeností víme, že každý klient má rozdílné potřeby a problémy. Proto vždy stavíme naše služby na míru, ve formě individuálních projektů. Na základě sběru potřebných vstupních dat vyhodnotíme stávající situaci, navrhneme možné podoby řešení a pečlivě naplánujeme jednotlivé činnosti a procesy. 

Vylepšování procesů a snižování nákladů

Po celou dobu trvání spolupráce monitorujeme vaše náklady související s údržbou, úklidem a hygienou. Soustředíme se tak na celkové zefektivnění provozu a tím i na trvalé snížení provozních nákladů. Aktivně se podílíme na vylepšování interních procesů a harmonizaci chodu celého podniku.

Vyladěná spolupráce a pravidelný reporting

Díky plánování a sledování procesů a nákladů nejenže šetříme vaše finance, ale zároveň eliminujeme riziko nenadálých výpadků dodávek materiálů a výkonu potřebných prací. Pravidelně vás informujeme o aktuálním průběhu, průběžných výsledcích a možných vylepšeních. S námi tak budete mít o všem přehled.

Jak služba
funguje?

V rámci poskytovaných služeb ve vašem prostředí provedeme audit stávajícího postupu, výdajů a stavu v objektu.
Následně dojde k identifikaci a analýze potřeb, které váš podnik či objekt v dané problematice vyžaduje.
Naši specialisté pro vás sestaví konceptuální návrh řešení a doporučení, které budou v souladu s vašimi požadavky a dispozicemi.
Pro každého existuje ideální, profesionální, harmonické a ekologicky šetrné řešení. 

Jsme pro vás 
kdekoliv

CIS FACILITY působí na celém území České republiky a jsme připraveni vám poskytnout naše služby, ať se váš objekt či podnik nachází skutečně kdekoliv. 

Výhody 
poradenství

Optimalizace a zprůhlednění provozních nákladů. 
Zefektivnění hygienické péče o personál a prostory.
Přidaná hodnota v podobě sestavení ideálního individuálního řešení. 
Zajištění kvality a pohodlí.
Zabránění nehod, šíření infekcí a následných odstávek.
Odborná pomoc v akutních situacích.

Login