Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oblasti působnosti

Poskytujeme služby, dodávky řešení a produktů napříč hospodářskými sektory. Působíme jak v oblastech lehkého a těžkého průmyslu a výroby, tak v oblastech veřejných a soukromých služeb.

Oblasti působnosti

Pracujeme v průmyslových a výrobních prostředích, logistice či skladování a stavebnictví. Dále se hojně věnujeme oblastem zdravotnických zařízení, hotelnictví a gastronomii, vzdělávacích organizací a organizací sociálních služeb, administrativních prostředí, obchodních domů a malých podniků.

Všechna tato odvětví mají svá specifika a potýkají se s rozličnými problematikami. To si vyžaduje přesně zacílený profesionální přístup a know-how, který pomáhá individuální, a mnohdy specifické, problematiky úšpěšně řešit.

Zde všude umíme nalézat a realizovat optimální řešení.  

Průmyslová odvětvíPrůmyslová odvětví

V dynamických prostředích efektivně eliminujeme veškeré nečistoty

Realizaci služeb v průmyslových objektech a prostorách provádíme v závislosti na konkrétním typu odvětví a řešené problematice. Na základě lokálních podmínek volíme ideální technologický postup pro vytvoření komplexního a harmonického řešení. Dodáváme dlouhodobá, ale i jednorázová řešení v oblastech čištění a hygieny, výškového mytí a celkové údržby interiérů i exteriérů průmyslových objektů. 

Přínosy

 • Bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí
 • Splnění legislativních požadavků pro bezpečný provoz
 • Posílení pocitu spokojenosti pracovního kolektivu
 • Zvýšení produktivity provozu
 • Pozvednutí image firmy

Logistika a skladováníLogistika a skladování

Pro správný chod logistické firmy je třeba čistota a pořádek

Čisté pracovní prostředí je hlavní složkou bezpečnosti a životnosti uskladněného či převáženého zboží. Zajišťujeme čištění skladových a logistických areálů všech velikostí. Čištění (strojově i ručně) lze provádět jak za plného provozu, tak i v čase, kdy je provoz omezen či úplně zastaven. V našich službách nechybí ani čištění související s péči o vozové parky, nákladní automobily a jejich stanoviště. Dodáváme čisticí stroje a zařízení.

Přínosy

 • Zdravotně nezávadné prostředí
  Delší životnost zboží a zamezení jeho poškození
 • Zajištění bezpečnosti na pracovišti
 • Zvýšení efektivity vychystávání zboží

AutomotiveAutomotive

V nejdůležitějším odvětví českého hospodářství je čistota základ

Pro vaši společnost zajistíme komplexní úklidový servis, dezinfikování, technické čištění, čištění technologií a speciální práce. Nejčastěji využíváme technologie vysokotlakého čištění, a to studenou nebo horkou vodou, parou či čištění suchým ledem. V automotive čistíme jak samotné výrobní haly včetně lakoven, tak i administrativní zázemí a sociální zařízení.

Přínosy

 • Zdravotně nezávadné prostředí
  Zajištění bezpečnosti na pracovišti
 • Šetrnost k čištěnému materiálu
 • Čištění lze provádět za plného provozu
 •  

StavebnictvíStavebnictví

Stavebnictví není jen o stavění nových budov, ale také o péči o ty stávající

Chraňte své investice s našimi službami už dnes a postarejte se o jejich dlouhou životnost. Vaši nemovitost snadno zbavíme pevně ulpívajících nečistot a vrstev jako je např. lepidlo, beton či barva. Čistíme jak na hrubých stavbách, tak i při dokončovacích a předkolaudačních pracích. Zajišťujeme též výškové práce spojené s údržbou fasád, okapů, oken a okenních systému.

Přínosy

 • Šetrnost k čištěnému prostoru
 • Zajištění bezpečnosti na pracovišti
 • Čištění ve špatně dostupných prostorech
 • Použití profesionálních zařízení
 •  

Zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení

Kvalitní péče o pacienty začíná hygienicky bezpečným prostředím

Průběžně se staráme o udržení komplexního hygienického bezpečí ve zdravotnických zařízeních. V prostorách operačního traktu pomáháme zajišťovat asepticitu a sterilitu prostředí a zamezujeme tím riziku vzniku mikrobiální kontaminace. Nabízíme služby v nemocnicích, klinikách, ordinacích, laboratořích a dalších zdravotnických zařízeních, včetně prostor pro veřejnost, jako např. čekáren, chodeb, hal a toalet, kde dochází k vysoké fluktuaci osob. Hygienická bezpečnost prostředí zamezí šíření infekcí a přenášení bakterií a mikrobů. Vše provádíme s optimální péčí a důkladností. V oblasti personální hygieny pro vás navrhneme optimální a léty prověřený profesionální program. 

Přínosy

 • Bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí
 • Trvalé udržení asepticity a sterility v prostorách operačního traktu
 • Profesionální systémy personální hygieny na míru
 • Pravidelné dodávky spotřebního materiálu a náplní
 • Dodávky zdravotnických dezinfekčních přípravků
 • Likvidace patogenních mikroorganismů

Gastro a ubytováníGastro a ubytování

Čistota a hygiena jsou v HORECA segmentu základním předpokladem pro dosažení dobrých výsledků

Zajistěte ve Vašem provozu hygienicky čisté a nezávadné prostředí, ať už se jedná o restaurační či podnikovou kuchyň a přilehlé komunikační cesty, velkokapacitní jídelnu, sklad, prádelnu, společenské prostory, toalety či apartmány. Do všech typů prostor a provozů v segmentu HORECA zajišťujeme systémy personální hygieny s pravidelnou dodávkou adekvátních spotřebních materiálů. 

Přínosy

 • Bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí
 • Splnění legislativních nároků na hygienu
 • Spokojenost na straně zákazníků i zaměstnanců
 • Zvýšení efektivity provozu a kvality na výstupu
 • Pozvednutí image firmy

Vzdělávací organizaceVzdělávací organizace

Díky našim službám splníte veškeré zákonné požadavky na úklid, čistotu a hygienu

Provádíme pravidelný i jednorázový úklid a čištění v prostorách vzdělávacích zařízení, škol, univerzit, vysokoškolských kolejí, jídelen a kuchyní (menz) a dalších zařízení. Zajišťujeme dodávky čisticích a hygienických prostředků, dále komplexních systémů personální hygieny včetně dezinfekčních stanovišť a dodávek spotřebních materiálů. Dále realizujeme řešení vstupních čisticích zón. Zajistíme dokonale čisté a hygienicky nezávadné prostředí, ve kterém nedochází k mikrobiální kontaminaci. 

Přínosy

 • Trvalé udržení hygienického bezpečí a vysokého hygienického standardu
 • Systémy personální hygieny na míru
 • Pravidelné dodávky spotřebního materiálu a dalších náplní
  Likvidace patogenních mikroorganismů

Organizace sociálních služebOrganizace sociálních služeb

S vysokým hygienickým standardem ke zvyšování kvality života společnosti

Díky našim službám pomáháme chránit zdraví a hygienické bezpečí vašich klientek a klientů, pracovního kolektivu i návštěvníků, ať už se pohybujete v jakémkoliv odvětví sociálních služeb. Pomůžeme Vám dlouhodobě udržet vysoký hygienický standard ve vašem prostředí, abyste tak mohli vykonávat vaši činnost bez obtíží a starostí. Díky našim službám budete splňovat veškeré legislativní požadavky na úroveň čistoty a hygieny ve vašich prostorách. Provádíme komplexní čisticí a dezinfekční práce, čímž dochází k zamezení mikrobiální kontaminace prostředí. Sestavíme pro vás individuální program personální hygieny. Postaráme se o všechny části a funkční celky vašeho zařízení. Vždy zohledňujeme specifické potřeby jednotlivých typů prostředí a jejich zaměření.

Přínosy

 • Bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí
  Systémy personální hygieny na míru
  Pravidelné dodávky spotřebního materiálu a dalších náplní
  Likvidace patogenních mikroorganismů

Administrativní budovyAdministrativní budovy

Zajišťujeme komfort a hygienický standard v kancelářském prostředí

Pravidelný úklid a hygienická čistota v administrativních prostorech se v posledních dvou letech staly bezpodmínečnou normou, bez které není možné se nadále obejít. V těchto prostorách často dochází k vysoké koncentraci či fluktuaci osob, což zvyšuje riziko mikrobiální kontaminace. V takových podmínkách je nezbytné udržet bezpečné pracovní prostředí a zaručit hygienické bezpečí osob, které se zde pohybují. Poskytujeme komplexní péči o administrativní budovy, a to jak o interiéry a jejich vybavení, tak i exteriéry. Staráme se o kancelářské prostory, zasedací místnosti, sociální zařízení, kuchyně, jídelny, chodby, výtahy, podzemní garáže a parkoviště. Vytváříme individuální řešení personální hygieny pro administrativní prostředí, včetně dodávek vhodných spotřebních materiálů a dezinfekčních stanovišť. 

Čisté reprezentativní prostory jako jsou zasedací místnosti, recepce či toalety vám pomohou k tomu, aby se u vás klienti cítili komfortně a bezpečně.

Přínosy

 • Bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí
 • Individuální program personální hygieny
 • Posílení pocitu spokojenosti v pracovním kolektivu
 • Zvýšení produktivity provozu
 • Pozvednutí image firmy

Obchodní domyObchodní domy

Dovolte svým zákazníkům zažít vysoký hygienický a estetický standard

Pro komfort zákazníků je klíčový pocit čistoty, bezpečnosti a celkového vzhledu prostředí. S tímto si víme rady a rádi vám budeme na vaší cestě nápomocni. Zajistěte vašemu obchodnímu domu či nákupnímu centru prestiž a dobrou vizitku, na základě kterých se k vám budou vaši zákazníci rádi a pravidelně vracet. V prostředí obchodních domů není nutné dbát jen na dokonalou úroveň hygieny na toaletách, v prostorách vysokého pohybu osob, či v zázemí pro personál. Je však potřeba klást též silný důraz na estetický vzhled a stav prostor, ve kterých se zákazníci pohybují. 

Zajišťujeme pravidelné čištění a leštění podlahových ploch, oken, výloh a skleněných ploch, čištění a dezinfekce toalet a umýváren, čištění prostor samoobslužných jídelen a rychlého občerstvění, čistění eskalátorů, výtahů, krytých a nekrytých parkovišť, prostor jednotlivých obchodů a kinosálů. Dále komplexně pečujeme o prostory určené pro zaměstnance a obsluhu objektu.

Přínosy

 • Pozvednutí image obchodního domu či nákupního centra
 • Lesknoucí se a hygienicky čisté povrhy
 • Systémy personální hygieny na míru
 • Pravidelné dodávky spotřebního materiálu a dalších náplní
  Objekt v dlouhodobě dobré kondici
 • Posílení pocitu spokojenosti a komfortu zákazníků

Malé podnikyMalé podniky

V prostředí, které září čistotou se daleko lépe pracuje

Nepřipusťte, aby vaši zaměstnanci pracovali ve znečištěném prostředí a klesal tak pocit jejich spokojenosti a s tím i efektivita činností vaší firmy. Nabízíme komplexní péči o prostory a vybavení vašeho podniku. Naše práce mohou zahrnovat např. čištění podlahových a kobercových ploch, oken a žaluzií, čištění technologií, dezinfekci prostor, zavedení efektivního a na míru sestaveného systému personální hygieny, čištění fasád, okapů, odstranění graffiti.

Přínosy

 • Bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí
 • Čistota v hůře dostupných místech
 • Posílení pocitu spokojenosti v pracovním kolektivu
 • Pozvednutí image podniku
Login