Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Časté dotazy

1. Lze poskytované služby provádět za provozu?

Zde záleží na typu, rozsahu, intenzitě a frekvenci prováděných prací. Tato doména je s našimi zákazníky vždy pečlivě konzultována, aby tak bylo dosaženo vzájemné shody a souladu. Na základě podmínek a požadavků nalézáme řešení, které v optimálním případě nenaruší provozní činnost a zároveň bude 100 % efektivní. Snažíme se tak o maximální přizpůsobení se zaběhnutému režimu v místě výkonu služeb. 

2. Lze si službu objednat jednorázově nebo je nutná vždy dlouhodová spolupráce?

Obě varianty jsou možné. Ačkoliv preferujeme dlouhodobější spolupráci, abychom tak mohli prostředí zákazníka důkladně poznat a nalézat dlouhodobá řešení vedoucí k maximální optimalizaci chodu daného objektu, naše služby poskytujeme i jednorázově. Samozřejmě zde záleží na povaze konkrétní poskytované služby. Pokud si to situace u zákazníka vyžaduje, naše služby mohou být v daném místě prováděny na denní bázi, kdekoliv po ČR. 

3. Jaké jsou ceny vašich služeb?

Nacenění našich služeb se odvíjí od mnoha faktorů, které se týkají především typologie prostor a jejich rozčlenění; časová a technická náročnost řešení; typ služby. Z dlouholetých zkušeností víme, že objekty, provozy a podniky, které opečováváme, jsou svou typologií velmi heterogenní a není tak možné určit jeden správný a univerzální přístup, který by byl vhodný do všech typů prostor v dané kategorii objektů. Proto k našim zákazníkům přistupujeme vždy individuálně, snažíme se dobře pochopit jejich problematiku, prostředí a rozpoznat případná rizika. Ceny služeb jsou tak navrhovány po bližším seznámení se s prostředím jejich výkonu a požadavky zákazníka. U některých služeb je možné cenu odhadnout snáze. Nebojte se na nás obrátit, cenu vám po patřičné konzultaci rádi sdělíme. 

4. Je nutná součinnost ze strany zadavatele při výkonu služeb? 

Hlavní součinnost spočívá v obeznámení nás s problematikou, dotyčnými prostory a jejich zavedeným režimem. Důsledná analýza potřeb a rizik je nutná k vytvoření efektivního projektového plánu. Zpočátku probíhá konzultace zadaných požadavků, které si ověřujeme na místě určeném zadavatelem a následně je možné začít s výkonem služeb. Je naší prioritou, aby pracovní úkony nezasahovaly do běžného provozu podniku a další asistence tak nebyla, v ideálním případě, ze strany zákazníka potřeba.

5. Jaké podklady jsou potřeba ke sdělení ceny a podmínek? 

Důležitá vstupní data pro naši stranu představují zejména kontaktní údaje na zákazníka, lokalita výkonu služeb, charakteristika prostor, typ řešené problematiky a přiblížení představ zákazníka, přibližná celková plocha prostor v metrech čtverečních (m2), či celkový objem prostor v metrech krychlových (m³).

Například, pokud je předmětem řešení péče o podlahové plochy, čištění opláštění či péče o zeleň, je vhodné uvést celkovou řešenou plochu (m2). Pokud se však jedná například o provádění prostorové dezinfekce, v takovém případě je vhodné uvést přibližný objem dotyčných prostor (m³). V jiných případech je postup obdobný – například uvedení typu a počtu strojů určených k vyčištění; délka a průměr potrubí; délka dopravníků; přibližná délka komunikací apod. 

6. Jak služby objednat? 

Jednoduše pomocí poptávkového formuláře na našich webových stránkách nebo zavolejte na naši bezplatnou telefonní linku. 

7. Jaké prostředky používáte a jsou šetrné k přírodě? 

V rámci veškerých aktivit naše firma a její personál používá výhradně těch nejkvalitnějších a zároveň, k životnímu prostředí a místům výkonu služeb, co možná nejvíce šetrných a eticky nezávadných chemických přípravků. 

Primárně používáme a dodáváme chemické přípravky společnosti Ecolab, se kterou dlouhodobě a napřímo spolupracujeme. Společnost Ecolab je světovým lídrem v oblastech technologií a služeb ohledně bezpečnosti potravin, vody a zajišťování veřejného zdraví. Dlouhodobou etickou zásadou společnosti Ecolab je vlastní udržitelnost a snižování globálních dopadů průmyslových, komerčních a podnikových odvětví na životní prostředí. Cílem společnosti Ecolab je učinit svět čistším, bezpečnějším a zdravějším místem. 

Podrobné informace k etickým zásadám a principům udržitelnosti společnosti Ecolab se můžete dočíst zde: https://www.ecolab.com/corporate-responsibility.

 

Dále používáme a dodáváme také chemické přípravky společnosti Nilfisk, se kterou také dlouhodobě spolupracujeme a která se, stejně jako naše společnost CIS facility, řídí získanou certifikací ochrany životního prostředí ISO 14001. Společnost Nilfisk si stanovila dlouhodobé ambiciózní cíle v oblastech společenské zodpovědnosti a ochrany klimatu a životního prostředí. Důraz je kladen především na pečlivý monitoring a minimalizaci negativních dopadů podnikání na životní prostředí. Hlavními pilířy těchto dlouhodobých politik společnosti Nilfisk jsou: Klima a životní prostředí – Společnost – Zákazníci – Pracoviště. 

Zpráva společnosti Nilfisk k etickým zásadám a udržitelnosti pro rok 2020 je ke stažení zde: https://documents.nilfisk.com/Nilfisk/nilfisk-csr-report-2020/?page=1.

 

V oblasti personální hygieny používáme výhradně produkty značky Tork. Tork je přední světová značka produktů pro zajištění hygieny na pracovišti, která se již více než půl století podílí na formování globálního trhu v oblasti profesionální hygieny a je lídrem na poli inovací. Tork součástí společnosti Essity, jež je světovou jedničkou na poli hygieny a zdraví. Základem obchodních aktivit společnosti Essity je udržitelný obchodní model s důrazem na vytváření hodnot pro lidi a přírodu. Společnost Essity se intenzivně a dlouhodobě soustředí na vnitřní politiku zvyšování úrovně vlastní udržitelnosti. Týká se to především etického způsobu získávání výrobních zdrojů, výroby produktů z obnovitelných zdrojů energie, snížování spotřeby, usilování o vysokou recyklovatelnost produktů a možnost cirkulace materiálů. 

Stanoviska značky Tork k tématům firemní udržitelnosti, klimatické změny, etiky získávání zdrojů a nakládání s odpady naleznete zde: https://www.tork.com.au/sustainability/world-leader/sustainability.

 

8. Provádíte audity i samostatně, bez objednání služeb?

Provádění auditu v objektu či objektech zákazníka nahlížíme jako přidanou hodnotu, kterou vkládáme do poskytované služby. Tak jsme schopni zajišťovat skutečně kvalitní výsledky, za které se naše firma může s klidným svědomím postavit. Ná základě auditů je možné docílit celkové revitalizace a výrazného zefektivnění oblastí čistoty a hygieny objektu a zároveň snížení dlouhodobých nákladů na tyto oblasti. 

Audity jako samostatnou službu neprovádíme, nýbrž takovou činnost nevnímáme jako samostatně zpeněžitelnou. Jedná se o naše dlouhodobé Know-how, které vkládáme do každé zakázky a které tvoří naši velikou výhodu na poli konkurence. 

 

Login