Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Čištění parou

| 22.10.2021
Odkaz

Parní čištění je proces, v rámci nějž je užito nízkotlaké či vysokotlaké páry, pro odstraňování rozpustných nečistot z povrchů a hůře dostupných míst. Typickou nečistotou může být prach, saze, zbytky olejů a maziv, tuky a bílkoviny, minerály. Pára je běžně směšována s chemickým čisticím přípravkem, vhodným pro daný konkrétní úkol.

Výhodou parního čištění je užití pouze malého množství vody a je tedy vhodnou variantou pro prostředí a zařízení, kde není možné či vhodné využít vysokotlaké tryskání vodou. Využití parního čištění je vhodné též pro přípravu povrchů a ploch před aplikací nových nátěrů. 

Login