Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stále na toaletách používáte horkovzdušné vysoušeče rukou?

Snížení rizika šíření bakterií | 26.10.2022
Odkaz

Věděli jste, že horkovzdušné vysoušeče rukou šíří do okolí až 10 × více bakterií oproti papírovým ručníkům?1

V důsledku světové pandemie koronaviru SARS-CoV-2 lidé začali více dbát na osobní hygienu a uvědomovat si zdravotní rizika spojená s jejím zanedbáním. Na hygienickou bezpečnost jsou v prostorách veřejných či podnikových toalet a umýváren kladeny vyšší nároky, nežli tomu bylo kdykoliv dříve. Horkovzdušné vysoušeče rukou do vzduchu uvolňují, v porovnání s papírovými ručníky, více kapének2, což tak výrazně zvyšuje riziko šíření bakterií, patogenů a virů v prostoru. Ukázalo se, že 41 % uživatelů se v současné době necítí bezpečně, pokud vstupují na toalety či umývárny, které jsou vybaveny horkovzdušnými sušáky3. 78 % dotazovaných respondentů zde uvedlo, že nyní v prostorách veřejných toalet očekávají vyšší hygienický standard, než tomu bylo před pandemií (ibid.).

pani_ručník_inforgrafika

V rámci průzkumu společnosti Tork, který proběhl v březnu 2021, 71 % respondentů souhlasilo, že by více zařízení mělo zvolit papírové ručníky jako alternativu za horkovzdušné vysoušeče rukou (ibid.). 

Důležitost mytí rukou
V současnosti se dodržování správné hygieny rukou stalo velmi důležitým prvkem procesu zachování bezpečnosti. Na všech površích v prostorách toalet se mohou nacházet nežádoucí mikroorganismy. Z tohoto důvodu je nutné si před opuštěním prostoru řádně umýt ruce4. Mytí rukou mýdlem a vodou a jejich následné osušení papírovými ručníky výrazně snižuje množství bakterií a virů, které na rukách zůstanou5. Samotné osušení rukou je důležitou součástí celého procesu. Ruce by po osušení měly být zcela suché a hygienické6. K osušení rukou se doporučují takové ručníky, které jsou jednak umí vsakovat vodu, zároveň však při použití pomáhají odstranit bakterie a viry mechanickou cestou – tedy otěrem. Obecně lze pro tyto účely jako hygienické a účinné řešení označit používání jednorázových papírových ručníků7.

Tork_vysoušeč_bakterie

Máme pro vás řešení 
Zajistěte, aby se vaši zaměstnanci či návštěvníci cítili ve vašem prostředí bezpečně. CIS Facility má dlouholetou zkušenost v oblasti tvorby řešení a dodávek systémů personální hygieny. Značka Tork, se kterou naše firma dlouhodobě a napřímo spolupracuje, představuje skutečně první třídu v oblasti péče o personální hygienu, a my i naši zákazníci tak můžeme společně dosahovat nejlepších výsledků. Kontaktujte nás a zajistěte tak profesionální, funkční a bezpečné řešení na míru Vašemu prostředí.

Tork

 

Best et al. 2014. „Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the environment, user, and bystander“. Journal of Hospital Infection 2014; 88 (4): 199–206.

Margas E. et al. 2013. „Assessment of the environmental microbiological cross contamination following hand drying with paper hand towels or an air blade dryer“. Journal of Applied Microbiology 2021;130 (1): 25–39.

Průzkum pro Tork, realizovaný společností United Minds ve spolupráci s CINT v dubnu 2021. Průzkumu se zúčastnilo celkem 3 016 respondentů z Německa, Španělska a Švédska.

CDC 1 [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html].

Huang C, Ma W, Stack S. „The hygienic efficacy of different hand-drying methods: a review of the evidence“. Mayo Clin Proc. 2012;87(8):791-798. doi:10.1016/j.mayocp.2012.02.019.

Jensen D, Schaffner D, Danyluk M, Harris L. „Efficacy of handwashing duration and drying methods“.external icon Int Assn Food Prot. 2012 July.

Moura I, Ewin D, Wilcox M. Small study shows paper towels much more effective at removing viruses than hand dryers. News release 16-APR-2020, European society of clinical microbiology and infectious disease. [https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/esoc-sss041520.php].

Login