Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Čisté pracovní prostředí ve vašem podniku

Jak si udržet čisté prostředí | 05.10.2022
Odkaz

Díky snaze přilákat nové a udržet si stávající zaměstnance, firmy stále více investují do nových kanceláří, sídel, vybavení a modernizace provozů. Často ale zapomínají na čistotu. Nám se investice do čistého pracovního prostředí jeví jako základ, protože čisté prostory mají velký vliv na efektivitu, snižování výskytu chybovosti, neshod, reklamací a obecně na produktivitu.

Hygienu je nutno dodržovat i na místech, která se na první pohled jako “problematická” nejeví. Tato místa se vyskytují nejen v prostorech výroby potravin, ale všeobecně ve všech typech procesů uvnitř prostorů různého charakteru. Také v kancelářských prostorech se vyskytují místa nejrůznějších příležitostí pro množení mikroorganismů a nebezpečných plísní. Vždy byste měli dbát na snadnou dostupnost a dostatek kvalitních produktů určených pro personální hygienu, jako jsou mýdla, papírové ručníky a dezinfekce rukou. To platí také pro oblast nakládání s odpady a na způsob, jakým je s nimi nakládáno. 

 

Mlhování

 

Proč je čistota pracoviště důležitá?
Čisté pracovní prostředí ocení obzvláště vaši zaměstnanci, kteří zde tráví přibližně třetinu svého dne. Udržením čistoty a dobrého stavu pracoviště docílíte nejen efektivity a produktivity pracovníků. Výzkum společnosti Essity uvádí, že přes 94 % osob zaměstnaných ve výrobě věří, že čisté, hygienicky nezávadné a bezpečné pracovní prostředí zvyšuje jejich pocit spokojenosti a pohodlí při výkonu práce.1 Navíc u šťastného zaměstnance je větší šance, že vaši společnost bude doporučovat dál mezi svými přáteli, v rodině a v blízkém sociálním okolí.

Dalším důvodem, proč se zajímat o čistotu pracovního prostředí, jsou vaši klienti. Znečistěné podlahy, okna, prostředí a nevyprázdněné nádoby na odpadky nepatří mezi věci, které přinášejí žádoucí ohlas a vliv. S takovým stavem svého prostředí rozhodně nezabodujete. Naopak čisté prostředí podporuje důvěru mezi vámi, vaší organizací a klientem, dále zajišťuje komfort, profesionalitu a hlavně napovídá, že i vaše výrobky či služby budou stejně tak kvalitní jako vaše prostředí. Pamatujte, že první dojem dělá mnoho.

Správnou a pravidelnou údržbou či čištěním také snižujete riziko vzniku pracovního úrazu (uklouznutí, vznícení atd.) a přenosu různých patogenů, protože čisté povrchy nepředstavují živnou půdu pro mikroorganismy jako jsou bakterie, viry či plísně. Například využitím páry se dostaneme i do obtížně přístupných míst a eliminujeme výskyt virů, jako je koronavirus nebo chřipka. Čištění párou je navíc jedna z nejekologičtějších metod vůbec, protože umožňuje omezit využití chemických prostředků.

 

Mlhování

 

Jak čistoty dosáhnout?
Nejvhodnějším způsobem je kontaktovat profesionální společnost zabývající se důkladným čištěním. Naše společnost Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. vám poskytne na území celé ČR komplexní a certifikované dodávky zboží, služeb a odborného poradenství, jehož cílem je harmonie ekonomických, ekologických a bezpečných systémů v procesu zlepšování vašeho prostředí. 

Zajišťujeme čištění kanceláří, výrobních hal (včetně high-tech sektorů), administrativních budov, logistických skladů, zemědělských podniků, domovů seniorů, hotelů, restaurací a dalších prostorů pro veřejnost, jako jsou například parkoviště, nákupní centra nebo školy. S námi naleznete cestu, jak se systematicky zbavit rizik a nastoupit na cestu ke zlepšování si svého prostředí.

 

Mlhování

 

Tork Survey: Safety And Hygiene Practices In Manufacturing Lead To Happier, More Productive Workers. Cision PR Newswire [online]. Chicago, Illinois, 2018 [cit. 2021-4-29].
Dostupné z: https://www.prnewswire.com/news-releases/tork-survey-safety-and-hygiene-practices-in-manufacturing-lead-to-happier-more-productive-workers-300760190.html.

Login